Meny
 

Fretex Vest-Norge AS, Kokstaddalen, Bergen

Fretex Vest-Norge, Kokstaddalen
Utsmykking av Angunn Hirth, Bente Gullaksen og Katy Penny.

Fretex Vest-Norge AS flyttet i 2010 sitt hovedkontor og produksjonslokaler til Kokstaddalen 5 i Bergen. Galleri VOX fikk oppdraget med utsmykking av lokalene. Arbeid ble laget til resepsjonsområdet, mellomgangen inn til produksjonslokalene, samt i selve produksjonshallen.

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bidrar aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling samt bidrar til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Fretex Vest-Norge tilbyr arbeidstrening, opplæring og individuell oppfølging av jobbsøkere både internt i Fretex og i det ordinære arbeidsmarkedet.