Meny
 

Fretex Vest-Norge, Kokstaddalen, Bergen

Fretex Vest-Norge, Kokstaddalen.
Utsmykking av Angunn Hirth, Bente Gullaksen og Katy Penny.

Fretex Vest-Norge flyttet i 2010 sitt hovudkontor og produksjonslokaler til Kokstaddalen 5. Utsmykkingen er utført i resepsjonsområdet, i mellomgang til produksjonslokaler og i selve produksjonshallen. i forbindelse med utstmykkingen er det produsert en brosjyre som du kan lese ved å klikke her.

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bidrar aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling samt bidrar til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Fretex Vest-Norge tilbyr arbeidstrening, opplæring og individuell oppfølging av jobbsøkere både internt i Fretex og i det ordinære arbeidsmarkedet.