s
Meny
 

"Arv" av Anne Mette Dahl Jacobsen, 21.01. - 07.02.2021

Dette er Anne Mette sin første soloutstilling, og også hennes avskjed hos oss på Galleri VOX ettersom hun nå går av med pensjon. I denne utstillingen viser hun akvareller som hun har produsert gjennom de siste 1,5 årene hun har vært medlem ved fellesatelieret.

Anne Mette har vært medlem av Galleri VOX siden våren 2019, og har i denne perioden jobbet med akvarell.

"Mediets delvise uforutsigbarhet opplever jeg som både frigjørende og magisk. Motivene er hverdagsobjekter, bulkede og slitte. Det er minnene knyttet til de ulike gjenstandene som gjør dem vakre i mine øyne.

Stripebildene, bildene med delvis avbrutte linjer representerer for meg reisen/tiden. Vi er på forskjellige plan i uavbrutt bevegelse, selv når vi sitter hjemme i stillhet.

Paletten er begrenset, oftest bare to farger. Teknikken jeg bruker er vått i vått med bred pensel. Jeg jobber intuitivt med lekende tilnærming til mediet. Det passer mitt temperament å jobbe på denne måten." (Anne Mette Dahl Jacobsen)

Generelt har Anne Mette vært inspirert og fascinert av japansk kultur og språk gjennom mange år. Dette blander seg inn i hennes bildespråk, uten at det er direkte tolkninger eller henvisninger. Inspirasjonen kan gjenfinnes i noen av titlene, som i "Furusato": en serie bilder under denne tittelen som i norsk oversettelse betyr "hjemmet en lengter etter". En annen inspirasjon og referanse til japansk kultur og språk ligger i begrepet Wabi-sabi. Etter lesning av boken «Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers” av Leonard Koren har Anne Mette funnet en gjenkjennelse i sitt eget bildeuttrykk.

Et sitat fra denne boken er her oversatt av Anne Mette:
"Wabi-Sabi vitner tilsynelatende om en naturlig prosess. Alt som har karakter av Wabi-Sabi er øyeblikksbilder, frosset i tid. De er synlig sårbare for tidens tann og menneskelig håndtering. De svarer på sol, vind, varme, kulde med misfarging, rust, flekker, forvridninger, krymping og sprekker. Hakk, skår, småskader, bulker, avskalling og andre former for slitasje er vitnesbyrd om bruk og skjødeløs håndtering. Det som bærer preg av Wabi-sabi følger ikke de konvensjonelle reglene for god smak, siden de alle kjenner de rette design-reglene ser vi at wabi-sabi følger alle de gale reglene. Som et resultat av det ser wabi-sabi-ting rare ut, misdannende og «stygge»."

De mange objektene avbildet i seriene "Arv" og "Furusato" bærer i seg mye av det samme, de er gjenstander som bærer preg av slitasje, historie og levd liv.

Teknikken hun anvender innenfor akvarellen er bl.a. inspirert av presentasjoner av kunstnere via YouTube. Teknikker demonstrert her ga henne en ny innfallsvinkel til sitt arbeid med akvarellfargene, og førte henne inn i eksperimenteringer med vekselvis flytende og fast pigment med bruk av mye vann i fargen. Det er denne teknikken hun i hovedsak har anvendt til denne utstillingen.